24 apr

Intentieverklaring

Waarom een intentieverklaring?

Begin 2011 zijn voor het eerst ouders bij elkaar gekomen om te praten over de schoolkeuze voor hun kinderen. Sinds die tijd zijn er de nodige vervolgbijeenkomsten geweest, hebben we een enquête gehouden en hebben wij tal van verhalen van ouders gehoord. Veel ouders zijn geïnteresseerd in de O3, maar hebben vragen en zorgen; in de veel gestelde vragenlijst hebben wij vragen en antwoorden  verzameld.

Om de belangrijkste zorgen weg te nemen, hebben we met de school een intentieverklaring gesloten. Daarin staan afspraken over instroom van kinderen en over betrokkenheid van het ouderinitiatief bij de ontwikkeling van de O3-school.

Groepsgestuurde instroom

Kern van de intentieverklaring is dat de school de komende jaren bewust stuurt op de samenstelling van de groepen 1/2 en de doorstroom van die groepen naar groep 3. Nieuwe instroom-kinderen (van hogeropgeleide ouders, die zich hebben aangesloten bij het ouderinitiatief) worden bij elkaar in een klas geplaatst,. De school streeft er naar dat minimaal 1 op de 3 kinderen in een klas uit de nieuwe instroom komt. Op die manier ontstaan gemengde groepen. Daarvoor maakt de school een groepsindeling vlak voor de zomer en presenteert deze aan de nieuwe ouders.

Transitie

De huidige Jan van Nassauschool verandert in de brede buurtschool O3. Dit heeft gevolgen voor het onderwijs en de organisatie van de school (denk bijvoorbeeld aan de naschoolse opvang, het ouderbeleid en ontwikkelingen op het gebied van pedagogiek). 

In de intentieverklaring hebben wij met de school afgesproken dat het ouderinitiatief wordt betrokken bij deze transitie.

Sluit je aan!

Wij zijn van mening dat als er nu inspanning geleverd wordt om de kinderen van O3 werkelijk een afspiegeling te laten zijn van de buurt, dit over enkele jaren een vanzelfsprekendheid is waar nauwelijks of geen extra inspanningen voor nodig zijn.

Wil je je aansluiten bij het ouderinitiatief en de opgestelde intentieverklaring? Graag!

Hoe meer ouders zich aansluiten bij het initiatief hoe lager de drempel wordt voor ouders die nog twijfelen. Het aantal kinderen van een nu nog ondervertegenwoordigde doelgroep zal daarmee groeien zodat een goede afspiegeling ontstaat.

Je kunt je aansluiten door onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Daarmee geef je aan:

  • De inhoud van de intentieverklaring te onderschrijven;
  • De intentie te hebben om je kind op de O3-school te doen.

NB: We willen benadrukken dat van een verplichting geen sprake is. Je wordt nergens aan gehouden. Je spreekt wel een oprechte intentie uit.

Formulier

*wanneer je je emailadres invult wordt je ook via mail op de hoogte gehouden van ontwikkelingen rondom het ouderinitiatief.

refresh
 

{nomultithumb}

Contact/e-mailadres:

Je kunt het ouderinitiatief benaderen via het volgende mailadres: ouderinitiatiefBBS@gmail.com