Wat biedt O3

Naam verklaring O3

 

O3 is het middelpunt van de Rivierenbuurt. De aangewezen plek voor Wijk, Gezin en Kind om jezelf, elkaar en de buurt te Ontwikkelen, te Ontdekken en te Ontmoeten.

In O3 bundelen Dak kindercentra, basisschool Jan van Nassau (SCOH) en welzijnsorganisatie Zebra hun krachten. Samen met partners als wijkorganisaties en sportverenigingen, maken zij van O3 een centraal, veilig en inspirerend ontmoetingspunt.

O3 wordt een locatie waar ‘vanzelfsprekend’ iets gebeurt, waar de wijk samenkomt, feest wordt gevierd en evenementen plaatsvinden.

Het logo laat dit zien: drie O’s, of eigenlijk O tot de derde macht. Want de activiteiten in O3 versterken elkaar. En dragen bij aan de ontplooiing en persoonlijke groei van kinderen, bewoners en wijk.

Programma aanbod

De Brede Buurtschool krijgt haar gezicht door een breed en gevarieerd aanbod voor kinderen, jongeren en hun ouders. De geformuleerde visie en doelstellingen zijn daarbij uitgangspunt. Op basis van deze visie en doelstellingen worden door de kernpartners dag- en wijkarrangementen gemaakt.

De betrokken organisaties bieden met de z.g. dag- en wijkarrangementen een samenhangend programma van onderwijs, opvang, welzijn, zorg, sport en cultuur voor alle wijkbewoners. Het aanbod, onderscheiden naar doelgroepen, is in onderstaande figuur samengevat.

lees meer

Visie, doelen en doelgroepen

Algemene visie

De kernpartners hebben hun visies op de Brede Buurtschool geïntegreerd tot één gezamenlijke visie. Die kern van die gezamenlijke visie hebben de kernpartners als volgt verwoord:

lees meer